Prague CzechRepublic

PRAGUE CZECH REPUBLIC

accommodation in Prague and much more...

en de cz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hranice

Name Hranice
Mayor Mgr. Miroslav Wildner
ICO 00301311
DIC CZ 00301311
Office address Pernštejnské nám?stí 1
75301
Hranice 1
Tel +420581828111
Fax +420581828650
WWW http://www.mesto-hranice.cz
E-mail podatelna@mesto-hranice.cz
Office hours Hodiny pro ve?ejnost:
Po 08.00 - 11.30 12.30 - 17.00
St 08.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Hodiny pro ve?ejnost - a) agendy správní (evidence obyvatel, cestovní doklady, ob?anské pr?kazy) a dopravn? správní - ul. Zámecká 118
b) ov??ování opis? a podpis? - Pernštejnské nám. 1
Po 08.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Út 08.00 - 11.30 12.30 - 14.30
St 08.00 - 11.30 12.30 - 17.00
?t 08.00 - 11.30 12.30 - 14.30
Podatelna II. – informace v kancelá?i ?. 122 v p?ízemí zámku
Po 07.00 – 17.00 .
Út 07.00 – 15.00
St 07.00 – 17.00
?t 07.00 – 15.00
Pá 07.00 – 13.30
Pokladní hodiny (Pernštejnské nám. 1)
Po 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út 08.00 – 11.30
St 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
?t 08.00 – 11.30
Pá 08.00 – 11.30
Pokladní hodiny (Purgešova ul - odbor sociálních v?cí a zdravotnictví)
Po 08.00 – 11.00 14.00 – 16.00
Út 08.00 – 10.00
St 08.00 – 11.00 14.00 – 16.00
?t 08.00 – 10.00
Pá 08.00 – 10.00
Hodiny pro ve?ejnost jsou doporu?ené ?asy, kdy ú?edníci M?Ú nejsou na místních šet?eních a ob?ané tak mají záruku, že je zastihnou. Návšt?va M?Ú je možná i v jinou dobu, doporu?ujeme však p?edchozí telefonickou domluvu na vhodném termínu, aby nedošlo k tomu, že p?íslušný ú?edník bude na služební cest? nebo na místním šet?ení.