Prague CzechRepublic

PRAGUE CZECH REPUBLIC

ubytování v Praze a mnohem víc...

en de cz

DOPORU?UJEME

Cht?li byste, aby Vaše firma byla za?azená v této sekci Prague-CzechRepublic? Klikn?te zde pro podminky.

1

DinoPark

ADRESA Galerie Harfa - ?eskomoravská 15a, Praha
WWW http://www.dinopark.eu
EMAIL info@dinopark.cz
POPIS DinoPark – zábavní park pro celou rodinu. Modely dinosaur?, d?tské atrakce, 4D Kino, DinoShop

Dendrologická zahrada

ADRESA Za Dálnicí 146, Pr?honice 252 43
TELEFON 605 205 959
WWW http://www.dendrologickazahrada.cz
EMAIL dz@vukoz.cz
POPIS Dendrologická zahrada v Pr?honicích je jedine?ným zahradnickým objektem pro inspiraci, vzd?lávání a

ZOO Chleby

ADRESA Václava Otty 1, okres Nymburk 289 31
TELEFON +420 723 237 571
WWW http://www.zoochleby.cz/
EMAIL info@zoochleby.cz
POPIS ZOO Chleby byla založena v roce 1997 a je první oficiální porevolu?ní nestátní zoologickou zahradou v ?R. Vážení p?átelé a p?íznivci ZOO, ud?lejte si prost?ednictvím tohoto virtuálního sv?ta obrázek o nás a o naší práci. P?ije?te se za námi podívat, srde?n? Vás všechny zveme na návšt?vu.

DINOSAURIUM

ADRESA Areál Výstavišt? 67, Praha 7 - Holešovice 17090
TELEFON +420 734 346 615
WWW http://www.dinosaurium.cz
EMAIL info@dinosaurium.cz
POPIS Dinosaurium nabídne více než padesát exponát?, kterým vévodí 6,5 metr? dlouhý skelet tarbosaura..

FUNPARK ŽIRAFA

ADRESA Obchodní 106, ?estlice 251 70
TELEFON +420 601 33 44 55
WWW http://www.funparkzirafa.cz
EMAIL info@funparkzirafa.cz
POPIS FUNPARK ŽIRAFA- zábava pro celou rodinu. P?es 90 atrakcí, venkovní zahrady, restaurace, 7dní v týdnu

Galerie hlavního m?sta Prahy

ADRESA Starom?stské nám?stí 605/13, Praha 1 110 00
TELEFON 233 321 200
FAX 233 323 664
WWW http://www.gmph.cz
EMAIL kristyna.kocova@ghmp.cz
1