Prague CzechRepublic

PRAGUE CZECH REPUBLIC

ubytování v Praze a mnohem víc...

en de cz

4 hv?zdi?kové hotely Praha

Tato sekce je placená. Poplatek za jednu položku je 300EUR/rok.

1 2 >>

Hotel Pyramida ****

ADRESA B?lohorská 24, Prague 16901
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-pyramida-prague/
EMAIL hotel-pyramida@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Pyramida**** Praha je umíst?n v poklidné ?ásti Prahy s p?ší dostupností k dob?e známému a nejrozsáhlejšímu hradnímu komplexu ve st?ední Evrop? – Pražskému hradu. P?ímo p?ed hotelem cca 50 m se nachází zastávka tramvaje. M?stskou hromadnou dopravou se m?žete již za necelých 20 minut ocitnout p?ímo v centru na známém Václavském nám?stí. Hotelové pokoje jsou rozd?leny na: dvoul?žkové, jednol?žkové, twin, apartmány a pokoje pro handicapované hosty. Typ pokoj? Po?et Jednol?žkové pokoje 54 Dvoul?žkové pokoje 236 Twin 14 T?íl?žkové pokoje 25 Apartmány 12 Pokoje pro handicapované hosty 3 Všechny pokoje jsou komfortn? vybaveny v moderním stylu. Každý pokoj má vlastní sociální za?ízení se sprchou nebo vanou a fénem, TV se satelitem a samoz?ejm? minibar se širokým sortimentem alkoholických a nealkoholických nápoj? spolu s n?kolika snacky a ty?inkami, dále je pokoj vybaven bezpe?nostní schránkou a telefonem. Hotel Pyramida Praha si Vám dovoluje p?edstavit deset konferen?ních místností. Salonky 1 – 6 jsou umíst?ny na 1. poschodí. Atletický klub v podlaží suterénu, Kongresový sál, Kinosál a Business centrum v p?ízemí hotelu.

Apart Hotel KAREE ****

ADRESA Ve Smeckach 19, Prague 11000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-apart-hotel-karee/
EMAIL hotel-karee@accommodationinczech.com
POPIS Aparthotel Karee**** nabízí pohodlné apartmány s veškerým d?ležitým za?ízením pro pobyt. V každém apartmánu je obývací pokoj, ložnice a kuchy?. Kuchy? kompletn? vybavená veškerým moderním za?ízením (ledni?ka, mikrovlná trouba, elektrická a plynová trouba) davájí pocit pohodlí. V každém apartmánu je Vám k dispozici telefon, který je p?ipojen k vedlejší lince hotelu. Vysoce komfortní apartmány mají telefony s p?ímou volbou. V každém apartmánu najdete minibar s r?znými nápoji, které si m?žete b?hem Vašeho pobytu v Praze vychutnat. B?hem vašeho pobytu v hotelu se nemusíte strachovat o Vaše cennosti, které máte s sebou. V recepci se nachází trezor. Sta?í je tam nechat a jít do m?sta, zatímco jste si jisti, že Vaše dokumenty nebo šperky jsou v po?ádku. Když se ráno vzbudíte v "APART-KAREE", nemusíte se samy sebe ptát - co jíst, nebo co va?it. Všechno je už pro Vás p?ipraveno - snídan? na Vás bude vždy v kavárn? ?ekat. V p?ípad?, že pot?ebujete vyprat prádlo, vyžehlit nebo uklidit, m?žete si to objednat od 9:00 do 14:00, když vyv?síte p?íslušný lístek na dve?e Vašeho apartmánu. Jelikož náš hotel v?nuje velkou pozornost obchodním host?m, mají naši hosti neomezený p?ístup k internetu p?ímo z jejich apartmánu (jestliže mají vlastní PC) nebo mohou použít internet v "APART-KAREE" internet-cafe. V internet-cafe si m?žete z?ídit soukromý e-mail, nebo nainstalovat ICQ. Muže Vám to pomoci být stále ve styku s Vašimi partnery, i když jsou v jiné zemi, nebo se ú?astnit online jednání. V p?ípad?, že nevíte, jak zacházet s interneten a pot?ebujete pomoc - náš asistent Vám m?že pomoci a nau?it Vás to. Vedle hotelu je n?kolik moderních parkovacích míst. Obchodní centrum - cht?li bychom Vám nabídnout pohodlný salónek pro vedení seminá?? a útulnou místnost pro po?ádání obchodních jednání. Obecn?... Když chcete být po?ád ve styku, m?žete si v hotelu najmout mobilní telefon s místním pražským telefonním ?íslem. B?hem pobytu v "APART-KAREE" se nemusíte strachovat o bezpe?nost. V hotelu je hlídací služba 24 hodin denn?. A od 7:00 do 24:00 m?žete požádat našeho správce o jakoukoliv pomoc. Jestliže se nechcete za?ít seznamovat s Prahou p?ímo hned na letišti je možné si objednat transfer a budete dovezeni do hotelu s vysokým pohodlím. V Praze naleznete mnoho firem poskytujících výlety po Praze i mimo ni. Když se v nich nechcete ztratit m?žete si zamluvit výlet v "APART-KAREE" a bu?te si jisti, že uvidíte ty nejzajímav?jší místa. M?žete se podívat do seznamu všech výlet?.

Hotel U BLAZENKY ****

ADRESA U Blaženky 1, Prague 15000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-hotel-u-blazenky/
EMAIL hotel-ublazenky@accommodationinczech.com
POPIS Hotel U Blaženky, Praha. Velmi hezký hotel s p?íjemnou atmosférou se nachází v klidné pražské ?tvrti, blízko Mozartova muzea Bertramka, nedaleko od centra. Nov? zrekonstruovaná budova má stylov? za?ízené pokoje s p?kným výhledem na Prahu. Vlastní hlídané parkovišt?. V hotelu je vystavená kolekce obraz? známé mladé um?lkyn? Markéty Vyle?alové. Hotel je známý také díky své restauraci "Le Lapin Bleu", která nabízí ?eská i mezinárodní jídla. Všechny pokoje jsou komfortn? za?ízeny a slad?ny do teplých odstín?. K vybavení pokoj? pat?í TV-SAT, minibar, bezpe?nostní schránka, rádio, telefon s p?ímou provolbou a internetová p?ípojka. Snídan? je zajišt?na formou bohatých švédských stol? a výb?rem z mnoha dalších teplých pokrm? ze snída?ového menu.

Hotel DIPLOMAT ****

ADRESA Evropská 15, Prague 16041
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-diplomat-prague/
EMAIL hotel-diplomat@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Diplomat****, Praha nabízí 398 standardních / superior pokoj? a apartmá. T?i patra jsou rezervována pro neku?áky, dále jsou k dispozici speciáln? vybavené pokoje pro postižené. Hotel disponuje prostorným konferen?ním st?ediskem s šestnácti místnostmi, jejichž kapacita je až 820 osob a které jsou vybaveny moderní audio-vizuální technikou, multimediálním za?ízením a technikou pro simultánní tlumo?ení. Hotel Diplomat jako jediný hotel v Praze disponuje elektronickým naviga?ním systémem s plochými obrazovkami. Pokoje Standard Standard Double Room, Standard Twin Room Klimatizace, Sat TV, Pay TV, minibar, fén na vlasy, p?ímá telefonní linka, voice mail. Pokoje Superior Superior Double Room, Superior Twin Room Klimatizace, Sat TV, Pay TV, minibar, fén na vlasy, p?ímá telefonní linka, sejf, mezinárodní zásuvky 110V a 220V, data port, voice mail, kávový a ?ajový servis. Superior Suite Obývací pokoj, ložnice, balkon, prostorná koupelna s bidetem, župany, klimatizace, Sat TV, Pay TV, minibar, fén na vlasy, p?ímá telefonní linka, sejf, mezinárodní zásuvky 110V a 220V, data port, voice mail, žehli?ka na kalhoty, kávový a ?ajový servis. Superior Suite Diplomat Prostorný suite v 8. pat?e s výhledem na Pražský Hrad. Obývací pokoj, ložnice, prostorná koupelna s bidetem, odd?lené WC, župany, klimatizace, Sat TV, Pay TV, Minibar, fén na vlasy, p?ímá telefonní linka, sejf, mezinárodní zásuvky 110V a 220V, data port, voice mail, kávový a ?ajový servis.

Hotel BEST WESTERN Selsky Dvur ****

ADRESA K Horkám 56, Prague 10200
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-selsky-dvur-prague
EMAIL hotel-selskydvur@accommodationinczech.com
POPIS ****Hotel BEST WESTERN, Selský Dv?r. Luxusní ubytování nedaleko centra Prahy. Rodinný romantický hotel obklopený zelení v klidném prost?edí Prahy vzdálený 15 minut jízdy od centra m?sta. Budova pocházející z 18. století je chrán?nou kulturní památkou a svým host?m poskytuje maximální pohodlí ve 28 elegantn? a zárove? útuln? za?ízených dvoul?žkových pokojích s možností p?istýlek, vybavených minibarem, telefonem, TV/SAT a bezpe?nostní schránkou. Stylová restaurace a bar nabízí pestré pochoutky ?eské a mezinárodní kuchyn?. Hotelové atrium se selskou kolibou se stává vyhledávaným místem všech gurmán? a milovník? posezení v romantickém prost?edí. Vlastní parkovišt? v areálu hotelu. Kapacita: 56 míst ve 28 dvoul?žkových pokojích.

Hotel BEST WESTERN Kampa-Stara Zbrojnice ****

ADRESA Všehrdova 16, Prague 11000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-kampa-prague/
EMAIL hotel-kampa@accommodationinczech.com
POPIS **** Hotel BEST WESTERN, Kampa - Stara Zbrojnice. Luxusní ubytování v historickém centru Prahy. Origináln? zrekonstruovaný hotel v historickém centru Prahy probouzí slávu 17. století a vítá své hosty nádhernou vnit?ní architekturou a pohodlným hotelovým komfortem. Malá Strana, Karl?v most a Národní divadlo v bezprost?ední blízkosti tvo?í neopakovatelné prost?edí pro návšt?vníky Prahy. Hotelovým host?m je k dispozici 5 jednol?žkových, 77 dvoul?žkových a dva t?íl?žkové, elegantn? za?ízené pokoje vybavené minibarem, telefonem, TV/SAT a bezpe?nostní schránkou. Parkovišt? v areálu hotelu. Restaurace a salonek Rytí?ský sál nabízí rozmanité ?eské a mezinárodní delikatesy. Dobové salonky vám poskytnou zázemí p?i rodinných oslavách a firemních prezentacích. Letní zahradní restaurace s posezením nad ?ertovkou p?ispívá k amosfé?e nejromanti?t?jšího hotelu v Praze. Kapacita: 165 míst v 5 jednol?žkových, 77 dvoul?žkových a 2 t?íl?žkových pokojích

Hotel ADRIA ****

ADRESA Vaclavske nam. 26, Prague 11000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-adria-prague
EMAIL hotel-adria@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Adria**** nabízí luxusní ubytování v samém centru Prahy (Václavské nám?stí). Hotel Adria je klasický ?ty?hv?zdi?kový hotel po rozsáhlé rekonstrukci spojující v sob? šarm staré Prahy s komfortem modern? vybavených pokoj?. Historie objektu sahá až do 14. století, kdy celý pozemek p?íslušel Karmelitskému klášteru Panny Marie Sn?žné. Ideální poloha na hlavním pražském bulváru v t?sné blízkosti klidové zóny Františkánské zahrady a tradi?ní pohostinnost z n?j u?inily jeden z nejvyhledávan?jších pražských hotelových dom?. Nachází se na Václavském nám?stí, tedy v samotném centru Prahy, v t?sné blízkosti veškerých kulturních i obchodních st?edisek, sídel firem a leteckých spole?ností. Ostatní, p?edevším z kulturního a historického hlediska d?ležitá místa, je možno dosáhnout p?šky b?hem n?kolika málo minut. Host?m je k dispozici Lobby bar, secesní vinný Triton restaurant, který je staropražským architektonickým unikátem s širokou nabídkou domácí i mezinárodní kuchyn?, salonky Pluton A a Pluton B, Café Neptun - st?edisko poskytující hotelové snídan?, vhodné též k využití jako konferen?ní, banketové st?edisko, stravovací st?edisko pro turistické skupiny. Klient?m slouží 88 pokoj? v?etn? studií, apartmá a pokoje pro t?lesn? postižené. Každý pokoj má vlastní koupelnu s vanou ?i sprchovým koutem, WC a vysouše?em vlas?. V pokojích jsou barevné televizory se satelitním p?íjmem, vnit?ním informa?ním okruhem, službou placené televize, rádio, telefon s možností p?ímé volby a minibar. Host?m je k dispozici 24 hodin denn? internetová místnost. Hotel nabízí úplný sortiment sekretá?ských služeb v?etn? rezervací vstupenek. K dispozici je room service, ?išt?ní a praní prádla, bezpe?nostní schránky v recepci, sm?nárna, hotelové taxi a v neposlední ?ad? hlídané garáže u hotelu. V blízkosti hotelu jsou pro hosty zajišt?ny služby kade?níka, sauny, body building, masáže apod. V letních m?sících zahrádka na Václavském nám?stí.

Hotel EXPO ****

ADRESA Za Elektrárnou 3, Prague 17000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-expo-prague/
EMAIL hotel-expo@accommodationinczech.com
POPIS Hotel EXPO**** nabízí 105 pokoj? s koupelnou a odd?leným WC * bezbariérový p?ístup * variabilní konferen?ní sál * 24hodinovou recepci * kompletní služby host?m * sm?nárnu * minibary * sejfy * TV se satelitním p?ipojením * pay TV * bezpe?nostní systém ASIS * garáže. Hotel má 4 poschodí, 105 pokoj? s odd?leným WC a koupelnou, bezbariérový p?ístup, 5 neku?áckých pokoj?, 2 apartmá, 2 pokoje pro t?lesn? postižené VYBAVENÍ POKOJ? minibar, sejf, TV se satelitním p?ipojením, pay TV, vnit?ní televizní okruh, telefon s p?ímou volbou, koupelna s vanou, vysouše? vlas?, odd?lené WC. Fax a internet k dispozici.

Hotel Dum U CERVENEHO LVA ****

ADRESA Nerudova 41, Prague 11800
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-redlion-prague/
EMAIL hotel-redlion@accommodationinczech.com
POPIS D?m U ?erveného Lva se nachází v historickém centru m?sta p?ímo na Královské cest? v bízkosti hlavní vchodové brány Pražského Hradu. Zvlášt? jedine?ná je fasáda domu, která je spojována se známým oltá?ním malí?em ze 17. století Petrem Brandlem, který se v tomto dom? narodil a žil. Hotel nabízí 10 dvoul?žkových, 7 t?íl?žkových pokoj? a 4 apartmá. V?tšina ložnic byla nádhern? modernizována do standardu nejvyšší sv?tové t?ídy, poskytující Vám okouzlující domácí atmosféru pro odpo?inek. Jemná a zajímavá kombinace barev, kvalitní struktura a vynikající nábytek zvyšuje charakter pokoj?. Vybavení: vana nebo spracha, bidet, vysouše? vlas?, mini bar, ledni?ka, trezor, televize, satelitní televize v?etn? CNN, telefon, možnost d?tské postýlky, snídan? formou bufetu, praní, uklízení a žehlení. Unikátní rysy pokoj?: * výhled na Královskou cestu, Pražský hrad nebo na Pet?ínský sad * ru?n? malovaný renesan?ní strop * originální stylový nábytek speciáln? vybraný pro každou místnost * parketová podlaha - ošet?ena ekologickým lakem *

Hotel BISKUPSKY DUM ****

ADRESA Dražického nám?stí ?. 6/62, Prague 118 00
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-bishop-house-prague/
EMAIL hotel-bishophouse@accommodationinczech.com
POPIS Biskupský d?m se nachází v centru Pražské historické významné ?asti - pod Pražským hradem na Malé Stran? asi 60 m od Karlova mostu. Kompletní rekonstrukce budovy byla dokon?ena v roce 1999. Hotel má dv? budovy: Biskupský d?m 1 a 2. Hotel nabízí 43 dvoul?žkových pokoj? a 1 jednol?žkový pokoj. Ložnice jsou pr?b?žn? p?vabn? modernizovány do standardu nejvyšší sv?tové t?ídy, poskytující okouzlující, domáckou atmosféru k odpo?inku. Jemná a zajímavá kombinace barev, kvalitní struktury a nádherný nábytek zlepšuje charakter místností. Vybavení pokoj? a služby: vana nebo sprcha, bidet, vysouše? vlas?, minibar, ledni?ka, trezor, satelitní televize se CNN, telefon, d?tská postýlka je k dispozici, bufetová snídan?, praní, uklízení, žehlení.
1 2 >>