Prague CzechRepublic

PRAGUE CZECH REPUBLIC

ubytování v Praze a mnohem víc...

en de cz

5 hv?zdi?kové hotely Praha

Tato sekce je placená. Poplatek za jednu položku je 300EUR/rok.

1 2 >>

Hotel LePalais *****

ADRESA U Zvonarky 1, Prague 12000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-lepalais-hotel/
EMAIL hotel-lepalais@accommodationinczech.com
POPIS Prožijte nenapodobitelnou atmosféru zlatého obdbobí Belle Epoque na jednom z nekrásn?jších míst v Praze. Spole?n? s hotelem Savoy a hotelem Palace, je nový 5-hv?zdi?k

Hotel CORINTHIA TOWERS *****

ADRESA Kongresova 1, Prague 14069
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-corinthia-towers-hotel
EMAIL hotel-corinthia@accommodationinczech.com
POPIS CORINTHIA TOWERS HOTEL*****, Praha.
Corinthia Towers Hotel***** je charakteristický kvalitou, stylem a maximální pé?í o své hosty a zajiš?uje nejvyšší úrove? pohodlí v celém spektru svých služeb. Nabízí 544 luxusn? vybavených pokoj? na 24 patrech. Hotel má 5 neku?áckých pater i pokoje s vybavením pro handicapované hosty.
Pokoje typu SUPERIOR:
Všechny pokoje jsou klimatizovány a opat?eny kou?ovými detektory. K vybavení pokoj? pat?í radio, hodiny s možností nastavení doby buzení, sejf, minibar, telefonní p?ístroj s p?ímou volbou a datovou p?ípojkou pro po?íta? (konektor RJ11). Sou?ástí telefonního systému je hlasová schránka. Koupelna je vybavena vysouše?em vlas?. Interaktivní televizní systém umož?uje buzení, kontrolu aktuálního stavu hotelového ú?tu, sledování n?kolika pozemních a ?ady satelitních stanic a Pay TV. Na vyžádání lze na Business Centre pronajmout fax, po?íta? nebo tiskárnu.
Pokoje typu EXECUTIVE:
Nacházejí se nacházejí v 16. pat?e hotelu. Všechny pokoje jsou klimatizovány a opat?eny kou?ovými detektory. K vybavení pokoj? pat?í radio, hodiny s možností nastavení doby buzení, sejf, minibar, telefonní p?ístroj s p?ímou volbou a datovou p?ípojkou pro po?íta? (konektor RJ11). Sou?ástí telefonního systému je hlasová schránka. V pokoji je dále župan, žehli? kalhot a v koupeln? vysouše? vlas?. Interaktivní televizní systém umož?uje buzení, kontrolu aktuálního stavu hotelového ú?tu, sledování n?kolika pozemních a ?ady satelitních stanic a Pay TV. Na vyžádání lze na Business Centre pronajmout fax, po?íta? nebo tiskárnu.
Host?m ubytovaným v pokojích typu Executive poskytuje hotel zvláštní výhody: * uvítací ovocný koš na pokoji * snídani buffetového typu * d?ív?jší p?íjezd a pozd?jší odjezd * minerální vodu na pokoji * žehli? kalhot * župan * volný vstup do Fitness Centre “Level 25”(bazén, sauna, t?locvi?na) * 25% sleva na služby Business Centre * p?ednostní check out *
Pokoje typu EXECUTIVE CLUB:
Pokoje v odlažích Executive Club - 21., 22. a 23. patro - jsou komfortn? za?ízeny s ohledem na vysoké nároky host? na ubytování a p?i obchodních jednáních. Všechny pokoje jsou klimatizovány a opat?eny kou?ovými detektory. K vybavení pokoj? pat?í radio, hodiny s možností nastavení doby buzení, sejf, minibar, dvoulinkový telefonní p?ístroj s p?ímou volbou a datovou p?ípojkou pro po?íta? (konektor RJ11). Sou?ástí telefonního systému je hlasová schránka. V pokoji je dále župan a pantofle, žehli? kalhot a v koupeln? kvalitní vysouše? vlas?. RJ45 zásuvka pro LAN, ISDN nebo další telefonní linku (dle požadavku). Interaktivní televizní systém umož?uje buzení, kontrolu aktuálního stavu hotelového ú?tu, sledování n?kolika pozemních a ?ady satelitních stanic a Pay TV. Na vyžádání lze na Business Centre pronajmout fax, po?íta? nebo tiskárnu.
Pro hosty ubytované v Executive Clubu poskytuje hotel zvláštní výhody: * check-in a check-out na Club Floor recepci ve 22. pat?e * d?ív?jší p?íjezd a pozd?jší odjezd * uvítací koktejl * uvítací ovocný koš na pokoji * privátní snídan? v Club Lounge * volný vstup do Club Lounge s celodenním ob?erstvením (nealkoholické nápoje, káva, ?aj) * Club Bar - vybrané druhy alkoholických nápoj? a kanapky od 18,00 – 20,00 * denní tisk k dispozici v Club Lounge * pln? vybavené business centrum (po?íta?, Internet, kopírka, fax) * možnost využití zasedací místnosti v Club Lounge (zdarma 1 hodina denn?, závisí na volné kapacit?) * žehli? kalhot, koupací pláš? a pantofle na pokoji * možnost p?ipojení k Internetu ( Dial-up, LAN, ISDN) * ve?erní rozestýlání * bezplatné využití Fitness Centra “Level 25” (bazén, sauna, t?locvi?na) * vy?išt?ní jednouho obleku nebo vyprání dvou košil b?hem pobytu zdarma * 25% sleva na služby v Business Centru * vstup zdarma bez registrace v?etn? nápoje zdarma v Kasinu Monaco *

Hotel HILTON Prague *****

ADRESA Pobrezni 1, Prague 18600
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-hilton-hotel/
EMAIL hotel-hilton@accommodationinczech.com
POPIS Souhrnná informace: Hotel Hilton Prague leží na b?ehu Vltavy, nedaleko od centra plného památek a obchod?, s bohatým no?ním životem. Hotel nabízí 788 pokoj? v?etn? prezidentského apartmá, 3 apartmán?, 19 apartmán? typu Executive Suite a 8 apartmán? typu Junior Suite, 8 pokoj? pro t?lesn? postižené, 600 pokoj? je neku?áckých. Všechny pokoje typu Executive jsou zrenovované. Mítinkové a konferen?ní prostory nabízejí kongresovou halu, spole?enský sál Hilton Grand Ballroom s letní terasou a 28 multifunk?ních salonk? s celkovou kapacitou až pro 2500 delegát?. Náš profesionální cateringový tým je p?ipraven pro Vás uspo?ádat akce v exkluzivních prostorách v Praze a okolí. Vaše kuliná?ská p?ání jist? uspokojí jedna z našich 4 restaurací v?etn? zrenovované CzecHouse Grill & Rotisserie, ve které ocen?ný šéfkucha? Roman p?ipravuje moderní ?eskou kuchyni, a Café Bistro, otev?ené 24 hodin denn?. Chcete-li si odpo?inout, navštivte Cybex health club & spa, kasino Atrium nebo jd?te nakupovat do hotelových butik?. Hilton Prague byl ocen?n titulem Nejlepší hotel v ?eské republice - TTG Awards 2006, v anket? ?asopis Conference & Incentive Travel Magazine se Hilton Prague umístil mezi 10 nejlepšími konferen?ními hotely sv?ta v roce 2005 a v anket? ?asopisu Business Traveller Magazine se Hilton Prague umístil mezi 3 nejlepšími hotely ve východní Evrop?. Pokoje typu Guest Room: Nabízejí ložnici s prostorným pracovním místem (st?l a kancelá?ské k?eslo), vysokorychlostní p?ipojení k internetu, za?ízení na p?ípravu kávy a ?aje (zdarma), minibar, mezinárodní televizní kanály, placené filmy, telefon se záznamníkem, koupelnu s koupacím plášt?m, žehli?ku a žehlicí prkno, sejf, elektronické otevírání dve?í, individuáln? ?ízenou klimatizaci, otevíratelná okna. Pokoje typu Executive – zrenovované: Nabízejí nad rámec vybavení pokoj? typu Guest Room: designovou koupelnu se samostatnou sprchou, zna?kovou kosmetiku a vlasovou kosmetiku, koupací pláš? a pantofle, minerální vodu zdarma, sadu kabel? a adaptér?, hodiny s budíkem, denní donášku novin (zdarma), službu odestlání postele. Další výhody pater typu Executive: Exkluzivní registrace a odhlášení v exekutivní recepci na 8. pat?e, vstup do klubové místnosti Clubroom, kde je podávána zdarma snídan? “Hilton breakfast”, nápoje a ob?erstvení po celý den, vysokorychlostní p?ístup k internetu, možnost pozvat zdarma jednoho hosta, možnost použít salonky na 8. pat?e (podle obsazenosti), široká nabídka mezinárodních novin. K dispozici hotelovým host?m: pokojová služba - 24 hodin denn? prádelna Restaurace a bar: CzecHouse Grill & Rotisserie – designová restaurace s otev?enou kuchyní, nabízí sm?s sou?asné ?eské kuchyn?, evropských specialit a p?írodního severoamerického hov?zí. Velký výb?r vín, místní to?ené pivo. Café Bistro – otev?eno 24 hodin denn?, nabízí lehká jídla a saláty, pokrmy Hilton Classics a zdravou výživu, italské a asijské speciality, sladkosti. Kuliná?ské festivaly každý m?síc. Restaurace Atrium – bufetová restaurace se širokou nabídkou pokrm? a vynikajícími zákusky. Otev?ena denn? na snídani. Zest bar – ?eské to?ené pivo, koktejly a ob?erstvení, vynikající místo k odpo?inku a zábav? ve sportovním koutku s plasmovou televizí a živou hudbou. Konferen?ní prostory: kongresová hala pro 1500 host? spole?enský sál Hilton Grand Ballroom hall pro 650 host? 28 multifunk?ních salonk?, z nichž 22 má certifikát “Hilton Meetings”, nabízejí nejnov?jší technické vybavení a službu “Welcome Back Guarantee”, která umož?uje organizátor?m získat zdarma náhradní mítink v p?ípad?, že se p?vodní mítink odchýlil od standardu služeb spole?nosti Hilton. Hilton Business centrum s internetovou místností a sekretá?skými službami Cateringové služby: Náš profesionální cateringový tým poskytuje kompletní služby od malých setkání až po velké bankety. Nabízíme vysokou úrove? jídel, nápoj? a obsluhy p?i akcích uvnit? i pod širým nebem v palácích, galeriích, muzeích, zámcích nebo v míst? vlastního výb?ru. Další hotelové služby: Sekretá?ské služby, pronájem laptop?, p?eklady, internetová místnost 24 hodin denn?, informace, ATM, kurýr, úschovna zavazadel, turistické informace, pr?vodcovské služby, prodej vstupenek, pronájem automobil?, taxi, novinový stánek, butiky, obchod s k?iš?álem, dárky a klenoty, služba parkování automobil?, podzemní parkovišt?. Cybex health club & spa: Nejv?tší a nejlépe vybavené fitness v Praze, 2.000 m2, vnit?ní bazén, pára, sauna, solarium, squash, spinning, 8 masážních místností, bar, t?locvi?na 400 m2, místnost na aerobik 110 m2, kardiovaskulární p?ístroje, salon krásy s kade?nictvím a manikúrou, venkovní horolezecká st?na a venkovní terasa. Kasino otev?ené pro hosty i návšt?vníky hotelu

Hotel SAVOY *****

ADRESA Keplerova 6, Prague 11800
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-hotel-savoy/
EMAIL hotel-savoy@accommodationinczech.com
POPIS *****Savoy Hotel, Praha: Jemný styl a 5-hv?zdi?ková kvalita s více než jen dotykem luxusu. Hotel Savoy se nachází na nejlepší adrese v Praze. Elegantní výzdoba, p?ipomínka dávných ?as? imperiální vznešenosti, je kombinována s vysokým standardem osobních služeb a smyslem pro detail. Tato kombinace vynesla hotelu reputaci, na kterou je právem pyšný. K tomu p?idejte ideální lokalitu blízko Hradu a máte všechny ingredience pro perfektní dovolenou v Praze. Všechny ceny za pokoj (dvojl?žkový nebo jednol?žkový) jsou v?etn? snídan? formou švédských stol?, snídan? a-la-carte nebo snídan? servírovanou do pokoje, bezplatného mini-baru, volného užití relaxa?ního centra (sauna, pára, ví?ivá vana a fitness), bezplatných novin, ?išt?ní obuvi, placených služeb a všech daní (v?etn? DPH a m?stské dan?). Všech 55 nad?asov? elegantních pokoj? executive (30-32m2) a de luxe (34-40m2) a 6 de luxe suites (45-102 m2) je vybran? za?ízeno vkusn? slad?ným nábytkem. Je zde p?ipravena každá myslitelná vymoženost v?etn? dvou telefon? pro p?ímé volání (dohromady 4 telefony), klimatizace, zvukot?sných oken, satelitní televize, placených kanál?, VCR, faxového p?ístroje s p?ípojkou k PC a rádiem s budíkem. Navíc je v každém trezor na dokumenty, požární alarm a osv?žova? vzduchu. Obrovské mramorové koupelny mají odd?lené WC, odd?lenou sprchu a vanu a jsou dále vybaveny vysouše?i vlas?, kosmetickou sk?í?kou a koupacími plášti. K dispozici je neku?ácké patro a bezbariérový pokoj. Executive pokoje mají rozlohu 30 - 34 m2 a nacházejí se ve 2., 3., 4., 5. ( neku?áckém ) a 6. pat?e s výhledem bu? na ulici, Ministerstvo zahrani?ních v?cí nebo do dvora. Executive pokoje jsou bu? dvoul?žkové nebo typu twin a n?které z nich mohou být propojeny se sousedním Deluxe pokojem. Executive pokoje nejsou vhodné pro 3 a více osob. Jeden z pokoj? je vybaven pro t?lesn? postižené hosty. Celkový po?et Executive pokoj? je 21. Deluxe pokoje mají rozlohu 30 - 40 m2 a nacházejí se ve 2., 3., 4., 5. ( neku?áckém ), 6. pat?e a 8. pat?e s výhledem bu? na ulici, Ministerstvo zahrani?ních v?cí nebo do dvora. Deluxe pokoje jsou bu? dvoul?žkové nebo typu twin a n?které z nich mohou být propojeny se sousedním Deluxe nebo Executive pokojem. Tyto pokoje jsou vhodné i pro 3 osoby. Hotel má k dispozici 34 Deluxe pokoj?. Junior suit mají rozlohu 47 m2 a nacházejí se ve 2., 3., 4., 5. ( neku?áckém ), 6. a 8. pat?e s výhledem na Ministerstvo zahrani?ních v?cí. Jeden Junior Suite se nacházející se v 8 pat?e poskytuje nádherný vyhled na Prahu a m?že být propojen se sousedním Deluxe pokojem. Tyto druhy apartmán? mají velkou king size postel a jsou vhodné až pro 3 osoby. Hotel Savoy disponuje 4 apartmány Junior Suite. Family Suite : Junior Suite (#801) a s ním sousedící Deluxe pokoj (#802) v 8. pat?e mají speciální vschod z hlavní chodby , mohou být propojeny a využity jako velké rodinné apartmá. Deluxe pokoj (#802) m?že být navíc propojen se sousedním Deluxe pokojem (#803 ), a tak se vytvo?í velké t?ípokojové apartmá o celkové rozloze 120m2. Savoy suite (neboli Svatební apartmá) má rozlohu 57 m2, nachází se v 8.pat?e a má soukromou terasu o rozloze 50 m2, ze které si m?žete vychutnat nádherný výhled na Prahu a domky okolo P?ažského hradu. Savoy Suite je romantickým úto?išt?m v dnešním usp?chaném a zmodernizovaném život?. Mimo standartní vybavení se v tomto apartmánu nachází CD p?ehrava?. Presidentské apartmá se skládá ze dvou pokoj? ( obývací pokoj - 65m2 a ložnice a jeho celková plocha ?iní 105m2. Apartmá disponuje soukromou terasou s nádherným výhledem na Prahu a Pražský hrad. Toto apartmá se nachází v 7. pat?e a je jediným pokojem na tomto pat?e. Apartmá je navíc ješt? dostupné rovnou z garáže pomocí soukromého výtahu. Pokoj disponuje krom? standartního vybavení i CD p?ehrava?em a žehli?kou na kalhoty. Hotel Savoy se nachází 500m od Pražského hradu, v bezprost?ední blízkosti všech známých pražských památek. Letišt? Ruzyn? se nachází 10 km západn? od hotelu a cesta autem netrvá délé než 20 minut.

Hotel PRAHA *****

ADRESA Sušická 20, Prague 16635
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-hotel-praha/
EMAIL hotel-praha@accommodationinczech.com
POPIS Hotel PRAHA byl p?vodn? konstruovaný jako za?ízení pro vládní pot?eby a otev?ený v roce 1981. V té dob? musel být hotel samostatnou jednotkou, takže hosté nemuseli v?bec opoušt?t hotelový komplex. Aby se tomuto požadavku vyhov?lo, bylo vybudováno obrovské zázemí a provedeny speciální úpravy: všechny pokoje jsou výjime?n? prostorné, hotelová budova je obklopena velkým parkem, který poskytuje soukromí, uvnit? hotelu bylo instalováno mnoho jedine?ných za?ízení, nap?íklad soukromé výtahy atd. Všech 124 pokoj? v hotelu PRAHA poskytuje fantastický výhled na m?sto s pozoruhodnou panorámou Pražského hradu. Pokoje jsou klimatizované a vedou do soukromé terasy. DVOUL?ŽKOVÝ POKOJ Hotel nabízí 80 dvoul?žkových pokoj? v sestavení Twin (odd?lená l?žka) nebo Double (velká postel), s konferen?ním stolkem a pohodlnými k?esly, pln? vybaveným minibarem, barevnou TV se satelitem, telefonem s p?ímou linkou a pokojovým trezorem, koupelnou s vanou, bidetem, velkými zrcadly, vysouše?em vlas? a dalším samostatným WC, úložným prostorem pro zavazadla. Nabízí také možnost rezervace neku?áckých pokoj? na neku?áckem pat?e. MALÉ APARTMÁ (STUDIO) 36 studií (z toho jedno upravené pro handicapované hosty) tvo?í 2 samostatné místnosti - obývací pokoj s gau?em a prostorná ložnice (studio m?že sloužit jako 2 samostatné pokoje vhodné pro ubytování velké rodiny nebo malé obchodní sch?zky) v sestavení Twin (odd?lená l?žka) nebo Double (velká postel), s konferen?ním stolkem a pohodlnými k?esly, pln? vybaveným minibarem, barevnou TV se satelitem, telefonem s p?ímou linkou a pokojovým trezorem, koupelnou s vanou, bidetem, zrcadly, vysouše?em vlas?, a dalším samostatným WC, úložným prostotem pro zavazadla. Nabízime také možnost rezervace neku?áckých studií na neku?áckem pat?e. VELKÉ APARTMÁ (QUEEN'S) 6 apartmá, které tvo?í 3 až 5 místností na ploše p?ibližn? 220 m2 - obývací pokoj s pohovkou a soukromou terasou, prostorná ložnice se soukromou terasou, kuchy?ka s personálem, jídlena s rohovou pracovnou (bu? odd?lená místnost nebo jako ?ást obývacího pokoje), pln? vybaveným minibarem, barevnou TV se satelitem, telefonem s p?ímou linkou, VHS videorekordérem, hi-fi v?ží, telefaxem. V mramorové koupeln? jsou k dispozici: vana, bidet, velká zrcadla, vysouše? vlas?, samostatné WC. Celé apartmá m?že být upraveno podle p?ání zákazníka a propojeno s dalším pokojem. Je vhodné zejména pro pracovní sch?zky, spole?enské události, koktejly a soukromé oslavy nebo menší bankety. PRESIDENSTKÉ APARTMÁ Pat?í mezi nejv?tší a nejluxusn?jší v Praze. Plochu 340 m2 tvo?í 3 až 5 prostorných místností: obývací pokoj se soukromou terasou, ložnice s manželskou postelí a soukromou terasou, kuchy?ka se soukromým personálem, jídelna s rohovou pracovnou, pln? vybaveným minibarem, barevnou TV se satelitem, telefonem s p?ímou linkou, VHS videorekordérem, hi-fi v?ží, telefaxem. V mramorové koupeln? jsou k dispozici: vana, bidet, velká zrcadla, vysouše? vlas?, samostatné WC. Sou?ástí pokoje je také vlastní bar a kule?níkový st?l. Prezidentské apartmá m?že být upraveno podle p?ání zákazníka a propojeno se sousedním pokojem. Možnost ubytování v presidenstkém apartmá již využili, mezi jinými, Helmut Kohl, Willy Brandt, Franz Wranitzky, ?lenové pr?vodu prince Charlese, Tom Cruise, Johny Depp, Boney M a Paul Simon. Presidentské apartmá je vhodné pro celebrity nebo oficiální návštevy, které mají nejvyšší požadavky na bezpe?nost. Separátní vchod do hotelu a soukromý výtah zaru?ují vyšší bezpe?nost a diskrétnost.

Hotel Aria *****

ADRESA Trziste 9, Prague 11800
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-aria-prague
EMAIL hotel-aria@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Aria*****, Praha. Nový luxusní hotel Aria je jedine?ný p?tihv?zdi?kový hotel, který se nepodobá žádnému jinému hotelu na sv?t?. Zve Vás k vyjíme?ným hudebním prožitk?m v nádherném míst? Malé Strany, architektonicky nejkrasn?jší ?ásti Prahy. A? už p?ijíždíte do Prahy na svou dovolenou nebo na obchodní jednání, hotel Aria Vám nabízí širokou škálu luxusního ubytování, p?íjemný servis a služby. Hotel Aria je umíst?n na Malé Stran?, coby kamenem dohodil od Karlova mostu a v dosahu p?ší procházky od všech hlavních historických památek Prahy, nap?. Pražský Hrad, královské zahrady, chrám Sv. Mikuláše ?i Starom?stské nám?stí. Nejúchvatn?jší panorama m?sta ze st?ešní terasy Vás p?esv?d?í, že se nacházíte v samém srdci staré Prahy. Každé ze ?ty? pater hotelu je v?nováno jinému hudebnímu žánru: Jazz, Opera, Klasická hudba a Moderní hudba. Každý z 52 pokoj? a apartmá je v?nován ur?itému hudebníkovi ?i skladateli, který byl vyjíme?ný ve svém žánru. Celý hotel v hudebním duchu nabízí ?adu vyjíme?ných možností: hudební salonek pro relaxaci, malou soukromou zábavní místnost “Music Box” pro 6 osob, hudební knihovnu se širokým výb?rem DVD, CD, knih a videokazet, zimní zahradu s koncertním k?ídlem. V?tší místnost pro projekce se 30 místy je vhodná pro soukromé oslavy ?i pro obchodní jednání. Hotelové pokoje: 52 elegantních pokoj? a apartmá. Každý pokoj je v?nován ur?itému hudebnímu stylu ?i hudebníkovi a má sv?j specifický dekor, výb?r knih, kolekci hudby a také PC s plochou obrazovkou s biografií um?lce, kterému je pokoj v?nován. Výb?r ze služeb a vybavení pokoj?: PC s plochou obrazovkou, vysokorychlostní p?ipojení k internetu, DVD/CD p?ehráva?, audio system. Koupelové produkty, povle?ení z egyptské bavlny, froté župan, koupelnové p?ez?vky, fén, speciální sprcha. Zvukot?sné st?ny pokoj? a dvojitá okna. Trezor, minibar, vlastní kontrola klimatizace a teploty.

Hotel Pariz *****

ADRESA U Obecního domu 1, Prague 11000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-hotel-pariz/
EMAIL hotel-pariz@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Pariz*****, Praha. Hotel Pariz***** Hotel je situován v sousedství Obecního domu, nákupních center, bank a obchodních center i v?tšiny historických památek ve starém srdci Prahy. Novogotická budova hotelu s výraznými secesními prvky byla postavena v roce 1904. Jeho jedine?ný styl, krása a skv?lé služby se p?edávají v hoteliérské rodin? Brandejs? rodin? již po 150 let. Po rekonstrukci hotelu v roce 1998 se poda?ilo vrátit domu punc ranné secese. Je nepochybné, že v Praze neexistuje podobný hotel jako Hotel Pa?íž, takže jsme si jisti, že se Vám pobyt bude líbit. Hotel má k dispozici celekm 86 luxusních pokoj?, z toho 9 Junior Suites a prezidentské apartmá, tzv. Royal Tower Suite. Klimatizované pokoje jsou vybaveny telefonem s p?ímou volbou a hlasovou schránkou, p?ípojkou na internet, TV se satelitem, pay TV, minibarem, sejfem a požárními hlási?i. Luxusní prostorné koupelny mají svou vlastní klimatizaci a vyh?ívanou podlahu. K vybavení pat?í vysouše? vlas?, masážní sprcha, župan, kosmetické zrcadlo a koupelové dopl?ky. Legendární Café de Paris je známých místem sch?zek s jedine?nou atmosférou. Gourmet restaurace Sarah Bernhardt nabízí oslnivou nabídku francouzské a mezinárodní kuchyn?. K relaxaci je ur?en Relax Club se saunou a ajurvédskými masážemi.

Hotel Jalta *****

ADRESA Václavské námestí 45/818, Prague 11000
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/prague-hotel-jalta
EMAIL hotel-jalta@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Jalta***** se nachází na Václavském nám?stí v historickém srdci Prahy. A? už p?ijedete obchodn? nebo za zábavou, ocitnete se jen n?kolik krok? od finan?ního a obchodního centra a v?tšiny turistických atrakcí. Po svém otev?ení v roce 1958 se hotel Jalta za?adil mezi prvot?ídní pražské hotely a stal se vyhledávaným místem Pražan? i návšt?vník? m?sta. Budova byla navržena známým ?eským architektem Antonínem Tenzerem a je za?azena mezi kulturní památky. Hotel prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a nabízí host?m standard a služby mezinárodního p?tihv?zdi?kového hotelu. Všech 94 luxusních hotelových pokoj? je pln? klimatizováno, vybaveno p?ímou telefonní linkou, satelitní televizí a minibarem. Hotel dále nabízí restauraci JALTA specializující se na tradi?ní ?eskou kuchyni, TEPPANYAKI JALTA nabízející japonské speciality, hotelovou LOBBY a letní terasu s kompletní barovou službou a speciální nabídkou ob?erstvení, SUSHI BAR, konferen?ní a banketové centrum s kapacitou až 250 osob, butik s ?eským sklem a kasino. Hotel Vám též poskytne obchodní služby a pomoc p?i organizaci Vašeho cestovního programu. 94 luxusních, pln? klimatizovaných pokoj?. Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem s p?ímou volbou, televizí se satelitními programy, PAY TV, japonským televizním kanálem, trezorem a minibarem. Všechny pokoje mají koupelnu s vanou a vysouše?em vlas?. P?ibližn? 50% pokoj? je vybaveno faxem kombinovaným s telefonním záznámníkem.

Hotel Residence Alchymist *****

ADRESA Tržišt? 19, Prague 11800
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-residence-alchymist-prague
EMAIL hotel-alchymist@accommodationinczech.com
POPIS Residence Hotel Alchymist se nachází v srdci Malé Strany, proslulé, starobylé ?ásti Prahy, která byla prohlášena za Sv?tové d?dictví UNESCO. Residence Hotel Alchymist nejen že pat?í mezi barokní skvosty, zárove? však nabízí i vysoký komfort spojený s nejmodern?jším vybavením. Vše je do detail? uspo?ádáno tak, aby nebyla narušena historická atmosféra a kouzlo starobylosti. Všechny 4 renesan?ní a barokní budovy, z nichž se hotel skládá, byly pe?liv? zrestaurovány tak, aby zachovaly svou p?vodní podobu, kterou dostaly už na konci 15.století. V hotelu si m?žete vybrat hned z n?kolika typ? pokoj? (Standard, Royal, Imperial suite), které jsou jedine?né díky onomu nenásilnému spojení luxusu a dobového vzhledu. V pokojích najdete malby ze 16-19.století, p?epychový nábytek, nádhern? zrestaurované barokní haly, renesan?ní fresky a pozoruhodn? klenuté stropy. N?které suity mají velké obývací pokoje a odd?lené jídelní prostory, romantické balkónky a terasy. V pokojích je k dispozici CD nebo DVD p?ehráva?, Plasma nebo LCD TV, fén, trezor, minibar, atd.

HOTEL AMBASSADOR - ZLATA HUSA *****

ADRESA Václavské nám?stí 5-7, Prague 11124
TELEFON 281 864 790
FAX 281 864 799
WWW http://www.accommodationinczech.com/hotel-ambassador-zlata-husa-prague
EMAIL hotel-ambassador@accommodationinczech.com
POPIS Hotel Ambassador - Zlata Husa*****, Praha. Tento secesní hotel byl postaven v roce 1920 na Václavském nám?stí, p?ímo v centru Prahy a sestává ze dvou ?ástí, jak napovídá již jeho název Ambassador-Zlatá Husa. Historie ?ásti zvané Ambassador je pom?rn? p?ímo?ará, zato však historie ?ásti Zlatá Husa je lehce humorná. Majitelkou byla velice bohatá vdova, která m?la mladou, ale velice ošklivou a hloupou dceru. Dcera m?la již v?k na vdávání, ale i p?es její veliký majetek stále z?stávala svobodná. Nikdy se neprovdala a v Praze byla známa pod p?ezdívkou "Zlatá Husa". Vkusn? za?ízené klimatizované pokoje mají mramorové koupelny s masážními vanami a sprchami. K vybavení pokoje pat?í minibar, telefon s p?ímou volbou umož?ující konferen?ní hovor až šesti ú?astník?, SAT TV, fax, p?ístup na internet, trezor a vysouše? vlas?. Hotel se nachází v historickém a kulturním centru Prahy na Václavském nám?stí. Václavské nám?stí dneška p?edstavuje perfektní kombinaci historických budov a moderních obchodních center. V t?sné blízkosti hotelu se nachází n?kolik divadel, významných bank, obchodních dom? a velké množství kaváren, restaurací a klub?.
1 2 >>