Prague CzechRepublic

PRAGUE CZECH REPUBLIC

ubytování v Praze a mnohem víc...

en de cz

R?zné

Cht?li byste, aby Vaše firma byla za?azená v této sekci Prague-CzechRepublic? Klikn?te zde pro podminky.

1 2 >>

Pražská fotografická škola o.p.s.

ADRESA Nám?stí Ji?ího z Lobkovic 22 (v budov? Základní školy), Praha 3 130 00
TELEFON 272 738 290
FAX 272 738 290
WWW http://www.volny.cz/pfs.ops
EMAIL pfd-budska@volny.cz

Tenisová škola Tallent

ADRESA Ostrov Štvanice 38, Praha 7
TELEFON 224 817 802, 603 527 172
WWW http://www.tallent.cz
EMAIL info@tallent.cz

AHA Public Relations Agency

ADRESA Antala Staška 32, Praha 4 146 20
TELEFON 241 442 070, 241 442 152
FAX 241 442 152
WWW http://www.agentura-aha.cz/
EMAIL aha@agentura-aha.cz
POPIS PREZENTACE, SEBEPREZENTACE, PREZENZTA?NÍ DOVEDNOSTI

Spole?nost pro právní vzd?lávání

ADRESA Na Vít?zné pláni 1160/1, budova gymnázia, Praha 4 140 87
TELEFON 222 510 125, 607 232 808
WWW http://web.quick.cz/vecerni.skola/
EMAIL vecerni.skola@post.cz
POPIS Ve?erní škola práva, Akademie aplikované psychologie, odborná firemní školení,

C A L I X - grafologie a psychologie

ADRESA Lubla?ská 35 / 1723, Praha 2 - Nové M?sto 120 00
TELEFON 224 262 504, 777 262 507
FAX 224 262 504
WWW http://www.calix.cz
EMAIL gps@calix.cz

Centrum pro další vzd?lávání

ADRESA Karmelitska 18, Praha 1 118 00
TELEFON 257 534 013/14
WWW http://www.prague-center.cz
EMAIL info@prague-center.cz
POPIS Kurzy výtvarné, fotografické, tane?ní a další

HaF STUDIO

ADRESA Široká ulice 6/ 25 (5. patro), Praha 1 110 0
TELEFON 222 313 278, 603 181 001, 604 944 211, 777 175 426
FAX 257 770 898
WWW http://www.hafstudio.cz
EMAIL haf@hafstudio.cz
POPIS HUDBA - KRESBA - MALBA - DIVADLO - LITERÁRNÍ TVORBA pro d?ti, mládež a dosp?lé

IFTA - International Film & Television Agency

ADRESA Vestec 104, Jesenice 25242
TELEFON 241 024 221
FAX 241 024 384
WWW http://www.scenare.cz/
EMAIL info@scenare.cz
POPIS filmová akademie, scénáristika a dramaturgie, tv?r?í psaní, režie, filmová a televizní produkce, dokumentární tvorba

Kurzy matematiky a angli?tiny

ADRESA Londýnská 34, Praha 2
TELEFON 777 112 358, 728 547 700, 220 610 017
WWW http://www.prijimacky-vse.cz
EMAIL info@prijimacky-vse.cz

MAVO s.r.o. - vzd?lávací st?edisko

ADRESA Na Po?í?í 30, Praha 1 110 00
TELEFON 224 816 296
FAX 224 816 296
WWW http://www.mavo-sro.cz
EMAIL mavo@ti.cz
POPIS výtvarné um?ní, jazykové kurzy, ú?etnictví, dan?, psychologie, grafologie, PC, administrativa, regenerace
1 2 >>